การสร้างแบรนด์

แบรนด์ถือเป็นทรัพย์สินสำคัญที่สะท้อนตัวตนของบริษัท ในช่วงที่ตลาดถึงจุดอิ่มตัว ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าถดถอยลงในแต่ละวัน แบรนด์ที่แข็งแกร่งจะสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันดังกล่าว แนวทางการสรร้างแบรนด์ของเรามุ่งเน้นไปที่การสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจนสะท้อนตัวตนทางธุรกิจ ไม่ว่าคุณเพิ่งเริ่มต้นการสร้างแบรนด์หรือการรีแบรนด์ พวกเรายินดีให้การสนับสนุน

What We offer

สร้าง DNA ของแบรนด์

พวกเราทำการวิจัยเชิงลึกของแบรนด์เพื่อวิเคราะห์แบรนด์ที่ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่า วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นต้นแบบของแบรนด์ เพื่อการวางตำแหน่งแห่งที่ของแบรนด์ในตลาด ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนไปทุก DNA ของแบรนด์

เอกลักษณ์ของแบรนด์

ความประทับใจแต่แรกเห็นคือทุกสิ่งที่จะช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับบริษัทของคุณ ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในการเล่าเรื่อง มีความสามารถหลากหลาย ละเอียดลออ ที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าแบรนด์ของคุณจะสามารถสร้างความประทับใจได้อย่างไม่รู้ลืม

ทำไมการสร้างแบรนด์มีความจำเป็น

สตาร์ทอัพและการลงทุนใหม่ๆ

แบรนด์ใหม่ใช่ไหม? พวกเราสามารถช่วยทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้ ทีมงานของเราพร้อมเผชิญกับความท้าทายเพื่อให้แบรนด์ของคุณเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ด้วยการสร้างแบรด์ด้วยการเล่าเรื่องที่ทรงพลัง ความสวยงามของภาพและโลโก้ที่ถูกออกมาอย่างดี การให้คำแนะนำแนวทางหรือเอกลักษณ์ของแบรนด์

ให้คำปรึกษาด้านภาพลักษณ์องค์กร

ท่าทีสื่อสารขององค์กร (Brand Voice)เป็นส่วนประกอบสำคัญของธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุกิจกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ทั้งยังยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้นหนึ่ง

กลยุทธ์ของแบรนด์

แนวทางกลยุทธ์ของแบรนด์ที่ดีก่อให้เกิดความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ของเราคือการกำหนดท่าทีในการสื่อสารของแบรนด์ท่าทีอันสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย

วางทิศทางของแบรนด์

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ต้องประกอบไปด้วยส่วนต่างๆในหลากหลายด้าน ทีมงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์พร้อมนำเสนอทิศทางการออกแบบโดยรวมทั้งหมดที่สามารถผสมผสานการทำงานและแพลตฟอร์มทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น

Menu